Bij Autorijschool Gooijer

Rijlessen met automatische versnellingsbak.

Bij Autorijschool Gooijer bieden wij ook rijlessen in automaat aan. Vaak wordt bij rijlessen in automaat gedacht dat dit alleen van toepassing is op mensen met een beperking. Maar ook voor de reguliere rijbewijs leerling begint automaat erg in trek te raken!

De verwachting is dat in de toekomst, door onder andere de opkomst van elektrisch rijden (altijd automaat), er alleen maar automaten op de weg te vinden zijn. Ook is rijden met een automaat veel gemakkelijker en rustiger! In veel landen is automaat de standaard en is een schakel auto uitzondering.

Automaat rijbewijs

Momenteel is het zo dat wanneer je in een automaat praktijkexamen aflegt je een code op je rijbewijs krijgt. Je mag dan alleen in automaat rijden. Wanneer je toch handgeschakeld wilt gaan rijden zal je opnieuw praktijkexamen moeten afleggen in een handgeschakelde auto.

De verwachting is dat in de nabije toekomst dit systeem zal gaan veranderen. Om elektrisch rijden te stimuleren zal men naar verluid het opnieuw moeten afleggen van een praktijkexamen om handgeschakeld te mogen rijden schrappen. Het doen van een aantal rijlessen in een handgeschakelde auto is dan voldoende! In Duitsland is men inmiddels begonnen om dit nieuwe systeem te testen en Nederland zal daarin op korte termijn gaan volgen is onze verwachting.

De voordelen

Het behalen van je rijbewijs in automaat biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats heb je minder rijlessen nodig dan wanneer je je rijbewijs in een handgeschakelde auto haalt, immers; het bedienen van pook en koppeling komt te vervallen.
Daarnaast kan je sneller reageren, omdat je minder handelingen hoeft te doen en heb je meer aandacht voor het verkeer.

Automaat en mensen met een beperking

Het mag duidelijk zijn dat voor sommige mensen het automaat rijbewijs een must is. Mensen met een fysieke beperking waardoor ze tijdens het rijden niet een koppeling of pook kunnen bedienen, maar ook mensen met een mentale beperking.
Voor leerlingen die ernstig moeite hebben met het verdelen van aandacht (denk aan ADD, ADHD of autisme) kan automaat rijden een uitkomst bieden!
Onze automaat instructeur heeft ruime ervaring met deze doelgroep en heeft diverse cursussen gevolgd om deze leerling zo goed mogelijk te begeleiden!

Wij werken met een uitgebreid rijschool software pakket, met vele voordelen voor onze leerlingen maar ook voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Professionele app voor leerling en ouder
Onze leerlingen (en desgewenst ouder) krijgen automatisch toegang tot de gratis RijbewijsApp.

Altijd de afspraken bij je
Onze leerling heeft altijd de planning, financiën en voortgang bij zich. Geen fysieke afsprakenkaart en hoop Whats-appjes minder.
Ook de ouders/ verzorgers kunnen toegang krijgen tot planning, voortgang en of financiële gegevens. Zo bent ook u altijd op de hoogte.

Minder lesuitval
30 minuten voor aanvang van de rijles krijgt de leerling een reminder van zijn afspraak, zodat de kans op het missen van een rijles aanzienlijk kleiner is.

Tussentijdse Toets

De Tussentijdse Toets (TTT) is bijna hetzelfde als een examen, behalve dat je er niet voor kunt zakken. Alles verloopt zoals bij een echt examen met een echte examinator / examinatrice. En aan het eind van de rit zal hij of zij alle geëxamineerde onderdelen met je doornemen. Er wordt dan advies uitgebracht over wat goed is gegaan en wat beter kan en moet.

Als je bij de TTT twee van de bijzondere verrichtingen redelijk goed hebt uitgevoerd, hoef je de bijzondere verrichtingen niet meer op het examen te doen. Door die vrijstelling van de bijzondere verrichtingen kan er meer aandacht besteed worden aan het verkeersinzicht. Zou je op het examen iets niet goed doen wat op de TTT wel goed ging, dan kan het resultaat van de TTT meetellen in de uiteindelijke beoordeling. Vaak zorgt de TTT ervoor dat je tijdens het examen minder gespannen en nerveus bent.

Om al deze punten is de TTT een must!

Praktijk Examen

Als je klaar bent voor het praktijk examen wordt het aangevraagd. Tijdens het examen kan (net als bij de TTT) de rij-instructeur meerijden, tenzij een deskundige van het C.B.R. wil meerijden.

Je zult getest worden op veilig en zelfstandig autorijden, onderdelen die je tijdens de lessen hebt gehad (behalve op de bijzondere verrichtingen als je daarvoor door de TTT vrijstelling hebt).

Om te slagen moet voor alle onderdelen een voldoende worden behaald.

Home Rijopleidingen Autorijles B – Automaat